Rüyada Dokuma Görmek Ne Demek ?

By | 6 Kasım 2014

Rüyada Dokuma Görmek Ne Demek ?Rüyada Dokuma Görmek Ne Demek ?
İslami rüya tabirlerine göre Dokuma görmenin anlamı nedir? Rüyada Dokuma görmek dünyevi açıdan bildiğimiz anladığımız anlamları taşımayabilir.
Gerçek hayatta kullanılan anlamlar rüyalar için geçerli olmayabilir. Özellikle rüyada Dokuma görmenin anlamı şudur;
Rüyâda görülen dokumak, sefere (yolculuğa) işâret olarak yorumlanır. Dokumak ve dokuma rüyâları, şu cihetlere de işâretle yorumlanmıştır. Sefere, ticarete, işleri düzeltip yoluna koymaya, gizli bir işe, hapisten kurtulmaya, tatlı ve keyifli yaşamaya ve bazen de yalan ve kedere işâretle yorumlanıyor.
• Kirmânî’nin yorumu: Bir kimsenin rüyâda elbiselik bir kumaş dokuduğunu ve işini tamamlayıp bitirdiğini görmesi, rüyâ sahibinin bir yolculuğa çıkacağına ve maksadına (amacına) ulaşacağına işâret olarak yorumlanır. Şayet dokuduğu elbiselik kumaşını bitiremediğini, yani işini tamamlayamamış olduğunu görmek, istek ve arzusuna, maksat ve amacına ulaşamayacağına işâretle yorumlanır.
• Ebû Saîd’il Vâiz’in yorumu: Âlem-i menamda (uyku halinde) kişinin ipliği işleyip, onunla dokuma dokuduğunu ve dokuduğu kumaşı (ve ya işini) bitirdiğini görmesi, onun (rüyâyı gören kimsenin) ölümüne işâret olarak yorumlanır.
• Sâlimî’nin yorumu: Dokumak ile ilgili rüyâ, keder, üzüntü ve sıkıntıya, endişe ile derin derin düşünmeye işâret olarak yorumlanır demiştir. Rüyâsında dokuduğu işini tamamlayıp bitirmiş olduğunu görmek, bu sayılan sıkıntılardan kurtulacağına işâret eder. Dokuduğu işini bitiremediğini, tamamlayamadığım gören kişi, kedere ve endişeye düşer şeklinde yorumlanır.
• İmâm-ı Nablûsî’nin yorumu: Rüyâda pamuktan, yünden, tiftikten, kıldan, ibrişimden ve bunlara benzer şeyler ile dokuma dokuduğunu görmek, aynı şekilde yorumlanır. Bu maddelerin yorumunda değişiklik yoktur.
• Uyku halinde görülen dokumak rüyâsı, kişinin ömrünün kısaldığına veyahut ömrünün günlerinin çoğunun gidip, azmin kalmış olduğuna işâret eder.
• Bazı kere de dokumak rüyâsı, rüyâ sahibi için, orta halli olmaya ve rızkının genişliliğine, geçim sıkıntısı çekmeyeceğine işâret olarak yorumlanır.