Rüyada Dişi Deve Görmek Ne Demek ?

By | 6 Kasım 2014

Rüyada Dişi Deve Görmek Ne Demek ?Rüyada Dişi Deve Görmek Ne Demek ?
Rüyada Dişi Deve görmek ne demektir? İnsanlar rüyalarında çok ilginç şeyler görebilir. Gün içerisinde yaşadıkları şeyler bilinç altımıza attığımız olaylar, kişiler, şekiller rüyamıza girebilir.
Rüyanızda Dişi Deve gördüyseniz ve anlamını merak ediyorsanız aşağıda ki açıklamaları okuyabilirsiniz.
Rüyâda dişi deve görmek, kadına işâretle yorumlanır. İmâm-ı Nablûsî’nin yorumu: Rüyâda dişi deve görmek, kadındır. Kadına işâreti temsil eder demiştir Nablûsî.
• Rüyâsında dişi bir deveye bindiğini görmek, bir kadınla evlenip hem sohbet olmaya işâret olarak yorumlanır.
• Kişinin rüyâda bir dişi deve boğazladığını (kestiğini) görmesi, rüyâ sahibi yaptığı bir işten pişman olacağına ve bu sebebten kendisine bir musibet, bir belâ geleceğine işârettir.
• Bir kimse rüyâsında dişi bir deve sağdığını görse, rüyâ sahibi kimse, iyi ve her yönüyle mükemmel bir kadınla evleneceğine işârettir şeklinde yorumlanmıştır. Bu rüyâyı gören eğer evli bir kimse ise, onun bir erkek çocuğu olur.
• Rüyâda bir köy veya şehirde bir dişi devenin kesildiğini (boğazlandığının) görülmesi, o bölge (şehir ve ya köy) halkına bir belâ, bir musibet ve bir sıkıntının ulaşacağına işâret eder.
• Rüyâsında kişinin kendisine ait bir dişi devesi olduğunu görmesi, onun evleneceğine veyahut bir ev yada bir mülk alacağına işâret olarak yorumlanmıştır.
• Bazı yorumculara göre: Rüyâda kişinin, dişi bir devenin sütünü sağdığını görmesi, onun bir kadın sâyesinde helâl bir mala kavuşacağına işârettir. Eğer deveden süt yerine kan ve irin gibi şeyler sağdığını memeden çıktığını görürse, bu elde edeceği mal, haram bir mal olduğuna işârettir şeklinde yorumlanmıştır.
• İmâm-ı Nablûsî’nin devamla kaydettiğine göre: Rüyâda görülen dişi deve, şerefli ve asâletli, nimet ve bereket sâhibesi bir hanıma işâret etmekle birlikte, aynı zamanda mihnet ve meşakkatlere, zorluk ve sıkıntılara sabreden (katlanan) ve tahammül eden iyi ve saliha bir hanıma (kadına) da işâret eder. Bazen da rüyâdaki görülen dişi deve, gelecek bir şeye işâret eder.
• Âlem-i menamda (uyku âleminde yani rüyâda) bir kişinin, dişi devenin sütünü cami, mescid içinde veya sofra üzerinde ya da geniş bir yerde yerlere akıtıldığını görmesi, o senenin bolluk içinde geçeceğine ve bereketli bir sene görüleceğine işârettir şeklinde yorumlamıştır İmâm-ı Nablûsî.