Rüyada Def Görmek Ne Demek ?

By | 5 Kasım 2014

Rüyada Def Görmek Ne Demek ?Rüyada Def Görmek Ne Demek ?
Rüyada Def görmek ne demek? Rüyada Def görmek hayra yorulmalı ve mümkünse kimseye anlatılmamalıdır.
Rüyada Def gören bir kişi öncelikle Def görmenin neye işaret olduğunu güvenilir kaynaklardan öğrenmelidir. İşte rüyada Def görmek islami yorumu;
Rüyâda kendisi ile berâber bir def olduğunu görmek, şöhret sahibi, meşhur ve ünlü biri olacağına işârettir.
• Bazı yorumculara göre def çalmak, erkeklerde şöhrete işaret, bazı durumlarda da musibet ile yorumlanır. Def kadınlarda hayra işâret eder şeklinde yorumlanır.
• Bazı tabircilere göre, rüyâda def çalındığını görmek, ünlü, tanınmış, meşhur olunacağına yorulur. Bu ün, yaptığı iş hayırlı ise hayırla ün yapar, kötü ise, kötü bir işle ün yapar şeklinde tabir olunur.
• Rüyâsında kadın elinde def görmek, sevinçli, neşeli ve iyi bir haber ile tabir olunur. Kız elinde def görmek ise, hayırlı bir iş ile hayra ve iyiye yorulur.
• Rüyâda def sesi işitme (duymak) ferahlık ve mutlulukla tabir olunur.
• Rüyâda def çaldığını görmek (def çalmak), düşmandan haber almak ile tabir olunur.
• Rüyâsında def görmek (def rüyâsı), evliliğe işâret ederken bazen de kaybolmuş bir kimsenin çıkıp geleceğine yani kaybın bulunmasına işâret ile tabir olunur.
• Câfer-i Sâdık (r.a.)’ın yorumu: Rüyâda bir kadının veya bir hizmetçinin çaldığı defin sesini duymak veya işittiğini görmek, ferahlanmaya, sevince ve neşelenmeye işârettir.
• Bazı yorumcuların yorumuna göre, rüyâda kadınların elle¬rinde mazhar adı verilen tarikat ehlinin kullandığı zilsiz büyük defler görmek, müjde ve selâmete işâret eder.
• Kirmânî’nin yorumu: Bir kimse rüyâsında kendisini çok güzel bir ustalıkla, uzman bir kimseye benzer bir şekilde def çaldığını görse, onun bu rüyâsı, iyiliği ile meşhur fakat, ağzı bozuk (ağzından ne çıktığına aldırış etmeyen) bir kadınla evleneceğine işârettir şeklinde yorumlamıştır.
• Rüyâda def sesi işittiğini görmek, ferah ve mutluluk işâretidir.
• Rüyâda def çaldığını görmek, keder, düşmandan haber almaya işârettir.