Rüyada Dalkavuk Görmek

By | 16 Haziran 2014

kuran

Rüyada dalkavuk görmek

Rüyada dalkavuk görmek, hayır ve sadakaya işâret eder, demiştir Nablûsî. Buna göre, rüyada dalkavuk görmek, sadaka ve hayra işâretle yorum­lanır. Nablûsî, bu rüyâyı “Mümînin iffeti için mudarât yap­ması sadakadır Hadis-i Şerifine işâret göstermiştir.

  • Bir kimse rüyâsında bir kişiye dalkavukluk yapıyormuş ol­duğunu görse, bu rüyâsı onun (rüyâ sâhibinin), sadaka ve­receğine veya bir hata ve kusurundan sebep sadaka ver­mesi gerekeceğine işârettir şeklinde yorumlanmıştır.
  • Rüyada dalkavuk görmek ve  rüyâda dalkavukluk ettiğini , yüze güldüğünü görmesi, sadaka, hayır ve memnûniyet verici işleri tercih edeceğine işâret olarak tâbir olunur.