İslamiyette Müjde Ne Demek ?

By | 16 Haziran 2014

namaz-kildiran-seccade

İslamiyette müjde ne demekİslamiyette müjde ne demek Ayet: “Müjde, dünya hayatında ve ahirette onlarındır. Allah’ın sözleri için değişiklik yoktur. İşte büyük ‘kurtuluş ve mutluluk’ budur.” (Yunus; 64)

İslamiyette müjde ne demek Hadis: “Kolaylaştırın, zorlaştırmayın ve müjdeleyin.” Bir rivayette de: “…Isındırın, nefret ettirmeyin…” (Enes)

İslamiyette müjde ne demek Hikâye: Kurtuluş Müjdesi

Ömer b. Abdülaziz zamanında büyük bir kıtlık oldu. Kendisine Arap- lardan bir grup insan geldi. İçlerinden biri halifeye şöyle söyledi: “Ey Ha­life! Biz sana büyük bir zaruretle karşı karşıya kaldığımız için geldik. Aç­lıktan derilerimiz bedenlerimize yapıştı. Bizi selamete çıkaracak olan şey, devlet hâzinesinde vardır. Bu mal üç kısımdan hali değildir. Ya Allah için olur, yahut senin için, veyahut da Allah’ın kullan için. Eğer Allah içinse, Allah’ın ona ihtiyacı yoktur. Eğer Allah’ın kullan içinse, ondan kullann haklarını kendilerine ver.”

Bu sözleri işiten Ömer b. Abdülaziz’in ağladı, sonra “İş söylediğin gibi­dir, ey adam!” diyerek, devlet hâzinesinden ihtiyaçlannm giderilmesi husu­sunda emir verdi. İhtiyaçlannı temin edip çıkıp gitmek istediklerinde, Ömer b. Abdülaziz o adama şöyle dedi: “Ey hür olan adam! Allah’ın kulla­rının ihtiyaçlannı bize ulaştırdığın gibi, benim de ihtiyacımı Allah’a ilet!”

Bunun üzerine sözcü olan adam yüzünü göğe doğru çevirerek şöyle niyazda bulundu: “Ey Allah’ım! İzzetin ve Celalin hakkı için, Ömer bize muamele etti ise de ona öyle muamele et!”

Adamın bu duası bitmemişti ki, bol bol yağmur yağmaya başladı. Gökten büyük bir dolu düşüp bir ağaca çarptı ve kınldı. İçinden şunlar yazılı bir kâğıt çıktı:

“Bu, Allah’tan Ömer b. Abdülaziz’e cehennemden kurtulduğuna dair bir müjdedir.”