Rüyada Dalak Görmek Ne Demek ?

By | 31 Ekim 2014

Rüyada Dalak Görmek Ne Demek ?Rüyada Dalak Görmek Ne Demek ?
İslami rüya tabirlerine göre Dalak görmenin anlamı nedir? Rüyada Dalak görmek dünyevi açıdan bildiğimiz anladığımız anlamları taşımayabilir.
Gerçek hayatta kullanılan anlamlar rüyalar için geçerli olmayabilir. Özellikle rüyada Dalak görmenin anlamı şudur;
Rüyâda dalak görmek, mal ve sıhhate işarettir. Bazı yorumculara göre rüyâda dalak görmek din, sağlık, sihhat, mal ve kuvvete işaret eder. Rüyâda dalakla ilgili görülen durumlar bu cihetlere işâretle yorumlanır denmiştir.
• İmâm-ı Nablûsî’nin yorumu: Rüyâsında kendi dalağının sağlam ve sağlıklı bir durumda olduğunu görmek, rüyâ sahibinin malını koyduğu ambarının ve parasını koyduğu kasasının sağlam olduğu ve kendisinin sevinçli olduğuna işarettir. Yani, rüyâyı görenin malının sağlam bir muhafaza ve koruma altında olduğunu gösteriyor. Bu rüyâyı görenin serveti ve malı zarar görmez, telef olmaz, kayba uğramaz. Rüyâ sâ- hibi için ferah ve sevinç işâretidir şeklinde yorumlanmıştır.
• Rüyâsmda kendi dalağının şişmiş olduğunu görmek, rüyâ sâhibinin istek ve arzularının fesat düşüncesini gösterir şeklinde yorumlanır. Bu durum, rüyâ sâhibinin halinde değişiklik ortaya çıkar veya hastalanır şeklinde yorumlanır.
• Câfer-i Sadık’ın (R.A.)’ın yorumu: Rüyâsında kendisinde dalak bulunduğunu görmek, eline mal geçeceğine işârettir.
• Rüyâsında kendi dalağını yerinden çıkarıp attığını görmek, rüyâ sâhibi kişinin kendi malını bol bol harcayıp israf ettiğine veyahut kendi eliyle dînin gereklerini yapmayarak dîni hayatını bozup yok ettiğine ve inanç yönünden bozulduğuna işârettir.
• Kirmânî’nin yorumu: Câfer- Sadık’ın yorumunun aynısı gibidir. Şöyle ki kendisinin dalağını gören kişinin eline mal geçeceğine yorumlanır. Kendi dalağını çıkarıp attığını gören, servetini israf ederek yok eder. Veyahut kendi eliyle dînine zarar verir. İki tane dalağı olduğunu görenin, serveti misliyle (iki misli) artar. Veyahut dînine sıkı bir şekilde (dört elle) sarılıp bağlanır şeklinde yorumlanmıştır.
• Rüyâsında dalak yediğini gören kişinin eline mal geçeceğine işârettir şeklinde tâbir olunur.