Rüyada Cennet Bekçisini Görmek Ne Demek ?

By | 24 Ekim 2014

Rüyada Cennet Bekçisini Görmek Ne Demek ?Rüyada Cennet Bekçisini Görmek Ne Demek ?
Rüyada Cennet Bekçisini görmek neye işarettir? Bir insan rüyasında Cennet Bekçisini gördüğünde ne demek olduğunu islami rüya tabirlerine bakarak öğrenmelidir.
Rüyalar insanlara uyarı niteliğinde olduğu gibi müjde niteliğinde de olabilir. Rüyada Cennet Bekçisini görmenin anlamı;
Rüyâda cennette görevli meleklerin başı olan Rıdvân’ı görmek, nîmete ermeye, selâmet içinde ve sevinçli olmaya ve dünya yaşamında belâlardan uzak, ferahlık içinde, sevinç ve sürür ile yaşam sürmeye işâret eder.
• İmâm-ı Nablûsî’nin yorumu: Bir kimse rüyâsında cennetin haznedârı (cennet bekçilerinin başı)’nı görse bu onun devamlı sevinç ve ferahlık içinde yaşam süreceğine, dünya hayatında mutlu olacağına işârettir.
• Rüyâsında cennetin kapısında baş görevli rıdvân isimli meleği gören kimse, nimetler içinde, temiz bir hayat süreceğine ve Cenâb-ı Allâh’m rıza ve hoşnutluğuna ereceğine işâret olarak yorumlanır.
• Bir kimse rüyâsmda cennetin kapısındaki görevli meleklerin kendisine selâm vererek, cennetin bütün kapılarından girdiklerini görse, bu rüyâsı Cenâb-ı Allâh’m onu (rüyâyı göreni) affedeceğine ve onu büyük hayırlarla hayırlandıracağına (ödüllendireceğine) işârettir.
• Bir kimse rüyâsında cennetin haznedarını (kapıda görevlisini) görse, bu onun üzüntü ve kederden kurtulacağına ferahlık ve bol geçime ulaşacağına işâret olarak yorumlanır.