Rüyada Cemaat Görmek Ne Demek ?

By | 24 Ekim 2014

Rüyada Cemaat Görmek Ne Demek ?Rüyada Cemaat Görmek Ne Demek ?
Rüyada Cemaat görmek neye işarettir? Bir insan rüyasında Cemaat gördüğünde ne demek olduğunu islami rüya tabirlerine bakarak öğrenmelidir.
Rüyalar insanlara uyarı niteliğinde olduğu gibi müjde niteliğinde de olabilir. Rüyada Cemaat görmenin anlamı;
Rüyâsında cemaat (insan topluluğu) gören kişiye, Cenâb-ı Allâh rahmet ve merhamet eder ve onu (rüyâyı gören kişiyi) koruyup muhafaza eder şeklinde yorumlanır. Çünkü Sevgili Peygamberimiz (A.S.) Hadîsinde “El’cemdatü rahmet-ün cemaat, toplu halde yaşamak Yüce Allah’ın rahmet ve merhametini celbeder” buyurmuştur.
• Bazı yoruma göre: Rüyâsında cemaati (insan topluluğunu) bir hastanın yanma girdiğini görmek, korku ve şiddet gerektiren şeye işâret eder şeklinde yorumlanır.
• Rüyâda bir ölünün, cemaat arasında olduğunun görülmesi o ölünün Cenâb-ı Allâh’m mağfiretine kavuşmuş olduğuna ve Allâh Teâlâ’nın rahmet ve merhametine ermiş olduğuna işârettir şeklinde yorumlamışlardır.