Rüyada Çekiç Görmek Ne Demek ?

By | 30 Ekim 2014

Rüyada Çekiç Görmek Ne DemekRüyada Çekiç Görmek Ne Demek ?
İslami rüya tabirlerine göre Çekiç görmenin anlamı nedir? Rüyada Çekiç görmek dünyevi açıdan bildiğimiz anladığımız anlamları taşımayabilir.
Gerçek hayatta kullanılan anlamlar rüyalar için geçerli olmayabilir. Özellikle rüyada Çekiç görmenin anlamı şudur;
Rüyâda çekiç görmek, değişik şekillerde yorumlanır. Örf sâhibi bir kimse, rüyâsmda çekiç görse, bu onun için iyiliğe ve bilgiye işâret eder. Rüyâsında çekiç aldığını görmek de aynı şekilde yorumlanır. Çekiç erbabı bir kimsenin rüyâda çekiç görmesi ve alması, rızka ve geçiminin iyiliğine işâret eder şeklinde yorumlanır.
• Bazen de, rüyâda çekiç görmek, sadık ve kendisine bağlı arkadaşlara işârettir. Rüyâsında elindeki çekiçle çivi çaktığını görmek, müjdeli, sevindirici bir haber alacağına işârettir. Rüyâsmda çekiç aldığını görmek de, sevince ve neşeye işârettir. Rüyâda çekiç sattığını görmek, pek iyi sayılmaz. Bu rüyâ, kedere ve kayba (zarara) işâretle tâbir olunur.
• Bir kimse rüyâsında bir kimseye elindeki çekiç ile vurduğunu görse, onun bu rüyâsı, büyük bir adamın (güçlü bir kişinin) yardımı ile düşmanını alt edeceğine, kendi hasmına gâlip (üstün) geleceğine, yani, düşman ve hasımlarını tepeleyeceğine işâret olarak yorumlanır.
• Bazı rüyâ yorumcularına göre: Rüyâda çekiç görmek, bir acıya işâret eder demişlerdir. Rüyâsında bir çekiç görmek, üzücü bir haber alacağına işârettir şeklinde tâbir edenler olmuştur. Elindeki çekiçle bir çivi çaktığını görmek, rüyâ sahibi kişinin, bir hastalığından sebeb bir ameliyat geçireceğine işârettir şeklinde tâbir olunmuştur.