Rüyada Cadde Görmek Ne Demek ?

By | 24 Ekim 2014

Rüyada Cadde Görmek Ne Demek ?Rüyada Cadde Görmek Ne Demek ?
Rüyada Cadde görmek neye işarettir? Bir insan rüyasında Cadde gördüğünde ne demek olduğunu islami rüya tabirlerine bakarak öğrenmelidir.
Rüyalar insanlara uyarı niteliğinde olduğu gibi müjde niteliğinde de olabilir. Rüyada Cadde görmenin anlamı;
Rüyâda görülen cacık sağlıkla yorumlanır. Bu rüyâyı gören kişinin sağlığına dikkat etmesi gerektiğine bir uyarıdır.
• Bir kimse rüyâsında cacık yaptığını ve cacık yediğini görse, uykusunda gördüğü karmaşık, gerçek olmayan, asılsız rüyâların etkisi altında kalıp ruhen strese gireceğine ve bu nedenle önemsiz bir hastalık ve rahatsızlık geçireceğine işârettir.
Rüyâda cadde görmek, doğruluk, hidâyet, hayırlı bir iş ve adâletli bir hakim ve selâmet gibi güzel şeylere işârettir.

• Rüyâsında ana caddede rahat ve kolaylıkla yürüdüğünü görmek, rüyâ sâhibi kişinin hatalarından tevbekâr olup hidâyet bulacağına ve dosdoğru yolda yürüyeceğine işâret olarak yorumlanır. Büyük ve ana caddede yürüdüğünü görmek, selâmet ve hidâyette olduğuna işârettir.
• Bir kimse, rüyâsında iki yanı ağaçlarla kaplı bir caddede yürüdüğünü görse, bu rüyâsı onun İslâm âlimlerinin himâyesinde olacağına ve dosdoğru din yolundan ayrılmayacağına işârettir demişlerdir yorumcular.
• Bir kimse rüyâsında küçük ve bozuk bir sokak yolundan ana caddeye çıktığını görse, bu onun dalâletten (dinde sapıklıktan) kurtulup doğru yola (hidâyete) ereceğine işârettir.
• Rüyâsında ana caddenin kenarına ağaç diktiğini görmek, rüyâ sâhibinin istikbâlde (gelecekte) âlim ve büyük ilim adamı olacak bir evlâdı olacağına işâretle yorumlanır.
• Ünlü yorumcu İbn-i Sîrîn’in yorumuna göre: Rüyâda cadde görmek, doğruluk ve dürüstlük işâreti ile yorumlanır. Rüyâsında geniş bir ana caddede yürüdüğünü görmek, rüyâ sâhibi kişinin iş çevresinde ve iş arkadaşları arasında dürüst ve mert bir kişi olarak tanındığına işârettir.
• Rüyâsında yürümekte olduğu caddenin âniden gereğinden çok çok fazla olarak aydınlaıverdiğini görmek, çok iyidir. Bu rüyâyı gören kimsenin, ibâdetlerini eksiksiz yaptığına ve zekâtını tam olarak verdiğine ve bu ibâdetlerinin yüce Allâh’ın katında makbûl ve kabûle lâyık olduğuna işârettir.