Rüyada Boşandığını Görmek Ne Demek ?

By | 23 Ekim 2014

Rüyada Boşandığını Görmek Ne Demek ?Rüyada Boşandığını Görmek Ne Demek ?
Dini açıdan rüya yorumlarında Boşandığını görmenin ne anlama geldiğini sizler için araştırdık.
Rüyada Boşandığını görmek ne demek diye merak ediyorsanız yazımızı okuyun. Gece rüyanızda Boşandığınızı gördüyseniz anlamı şudur;
Rüyâda görülen boşanma ile ilgili yorumlarda rüyâ tâbir ve yorumcuları görüş ayrılığındandır. Yani boşanma rüyâlarını değişik şekillerde yorumlamışlardır.
• İmâm-ı Nablûsî’nin yorumu: Evli bir kimsenin rüyâsında hanımını boşadığını görmesi, geçiminin daralacağı (bozulacağına veya gerçekten aralarında ayrılığın olacağına veya eşlerin ikisinden birinin vefat edeceğine işâret eder.
• Evlenmemiş genç bir kızın rüyâsında boşanıyormuş olduğunu görmesi, onun pek yakında evleneceğine işâret eder.

• Ünlü yorumcu İbn-i Sîrîn’in yorumu: Rüyâsında kendi karısını tek hanımını boşadığını görmek, rüyâ sâhibi kişinin, izzet ve şerefini, itibâr ve saygınlığını kaybedeceğine işârettir. Rüyâyı gören adamın başka bir karısı daha varsa, gördüğü rüyâ, malından bir kısmını kaybedeceğine, yani mal eksikliğine işâret olarak yorumlanır.
• Rüyâsında evli olmadığı halde, yani bekâr olduğu halde karısını boşadığını görmek, rüyâ sâhibi kişinin ecelinin yaklaşmış olduğuna, pek yakında öleceğine işâret eder.
• Kirmânî’nin yorumu: Rüyâsında boşandığını görmek, zenginlik ve servete kavuşmaya, ortağından ayrılmaya, memuriyetten atılmaya veya işinden ayrılmaya, işlerinin bozulmasına, mal kaybına (zarar edeceğine) ve istemediği tat¬sız durumla karşılaşmak gibi durumlara işârettir demiştir.
• Rüyâsında karısını bir talakla boşadığını görmek, rüyâ sâhibi kişi, kendisi ya da hanımı hasta ise, hasta olan kişinin şifa bulup iyileşeceğine işârettir.
• Rüyâsında hanımına üç defa boş ol dediğini görmek, rüyâ sâhibi kişinin hastalanacağına işâret olarak yorumlanır.
• Ebû Saîd-il’Vâiz’in yorumu: Rüyâsında hanımını boşadığını görmek, rüyâ sâhibi kişinin zengin olacağına işâret eder. Bir diğer işârete göre, çalıştığı iş yerinden ayrılacağına veya memur ise, memuriyetten azledilir, memuriyetten atılacağına işârettir şeklinde yorumlanır.
• Bir kimse rüyâsında hanımını kesin boşadığını görse, bu rüyâsı onun (rüyâ sâhibinin) bulunduğu işini terkedeceğine (bırakacağına) ve bir daha o işine geri dönmeyeceğine işârettir.