Rüyada Bira Görmek Ne Demek ?

By | 22 Ekim 2014

Rüyada Bira Görmek Ne Demek ?Rüyada Bira Görmek Ne Demek ?
İslami rüya tabirlerine göre Bira görmenin anlamı nedir? Rüyada Bira görmek dünyevi açıdan bildiğimiz anladığımız anlamları taşımayabilir.
Gerçek hayatta kullanılan anlamlar rüyalar için geçerli olmayabilir. Özellikle rüyada Bira görmenin anlamı şudur;
Rüyâsında bira içtiğini görmek, rüyâyı gören kimsenin, rızkını zorluk ve meşakkat ile kazanacağına işârettir.
• Rüyâda bira içtiğini gören kimsenin, bu rüyâsı onun hastalığına (hasta olacağına) işâretle tabir olunur.
• Rüyâda görülen her sarı renkli şarap (alkollü içecek) rüyâyı gören kişi için hastalığa işâret eder.
• Bazı yoruma göre; rüyâ da görülen bira, bir hizmetçi eliyle ortaya çıkacak bir paraya veya bir rızka işârettir demişlerdir.
• Rüyâsında bardağındaki birayı döktüğünü görmek, rüyâ sâhibinin tevbe edeceğine ve günahlarından pişmanlık duyduğuna işârettir. Bunun aksine rüyâsında bardağına bira dolduruyormuş olduğunu görmek, rüyâyı gören kişinin, günah işlediğine veya günah işleyeceğine işârettir.
• Rüyâsında bir birahanenin önünden geçtiğini ve içeriye girmek istediği halde giremediğini yani, girmediğini ve oradan uzaklaştığını görmek, rüyâ sâhibinin doğru bir yolda olduğuna ve hareketlerinin yerinde bir hareket olduğuna işârettir.
• Bazı yorumculara göre; rüyâsında bira içtiğini görmek, rüyâ sâhibi kendisinin rahat ve huzurunu kaçıracak bir olayın içine sürükleneceğine ve sağlığını kaybedeceğine veya sağlığının bozulacağına işâret eder.