Rüyada Beyyine Suresini Görmek Ne Demek ?

By | 18 Ekim 2014

Rüyada Beyyine Suresini Görmek Ne Demek ?Rüyada Beyyine Suresini Görmek Ne Demek ?
Rüyada Beyyine Suresini görmek neye işarettir? Bir insan rüyasında Beyyine Suresini gördüğünde ne demek olduğunu islami rüya tabirlerine bakarak öğrenmelidir.
Rüyalar insanlara uyarı niteliğinde olduğu gibi müjde niteliğinde de olabilir. Rüyada Beyyine Suresini görmenin anlamı;
Rüyâda Beyyine Sûresi’ni görmekle ilgili ünlü rüyâ tâbircilerinin görüşleri ve yorumları şunlardır:
• İmam-ı Nablûsî’nin yorumu: Rüyâsında Beyyine Sûresi’nin tamamını veya bir kısmını okuduğunu veya dinlediğini görmek, bazı kimselerin onun (rüyâyı görenin) vasıtasıyla hidâyete gelip dinlerine bağlanacaklarına, kalbinde tam itikadın yerleşmesine, korku ve müjdeye işâret eder.
• Câfer-i Sadık (R.A.)’m yorumu: Rüyâsmda bu sûreyi okuyup ve dinlediğini görmek, dalâlet içinde bulunan bir topluluk, onun (rüyâyı gören kişinin) vâsıtası (îrşddı) ile tövbe edip hidâyeti kavuşacağına işârettir demiştir.