Rüyada Beşik Görmek Ne Demek ?

By | 18 Ekim 2014

Rüyada Beşik Görmek Ne Demek ?Rüyada Beşik Görmek Ne Demek ?
Rüyada Beşik görmek neye işarettir? Bir insan rüyasında Beşik gördüğünde ne demek olduğunu islami rüya tabirlerine bakarak öğrenmelidir.
Rüyalar insanlara uyarı niteliğinde olduğu gibi müjde niteliğinde de olabilir. Rüyada Beşik görmenin anlamı;
Rüyâda beşik görmek değişik şekilde yorumlanır. Rüyâda beşik gören evli çiftler için çocukları olacağına işârettir.

• Rüyâda beşik yaptırmak evlenmeye işârettir. Beşik sattığını veya kırdığını veya birilerine verdiğini görmek, eşlerin boşanacaklarına işâret ile yorumlanır.
• Rüyâda bir beşik yaptırdığını veya yaptığını veya satın aldığını veya birisinin kendisine beşik hediye ettiğini görmek, rüyâyı gören kimse bekarsa evlenir (kadın olsun, erkek olsun). Evli ise, çocukları olur, şeklinde tabir olunur.
• Rüyâda görülen beşik madenden yapılmış ise, çocuk erkek olur, beşik tahtadan (ahşap) ise, çocuk kız olur diye de tabir olunur.
• Bazı yorumculara göre: Rüyâsında bir beşik satın aldığını veya beşik yaptığını ya da kendisine bir beşik hediye edildiğini görmek, rüyâyı gören kişi, bekârsa evleneceğine, evliyse bir çocuğu olacağına işârettir. Bu rüyâyı kadın ve erkeğin görmesi aynı şekilde yorumlanır.
• Rüyâsında beşiğinin kendiliğinden kırıldığını görmek, rüyâ sâhibinin, evlâdının vefat edeceğine (çocuğunun öleceğine) işârettir.
• Rüyâsında bir beşik yaptığını, fakat tamamlayamadığını (bitiremediğini) gören kişinin, hanımı, hamile olduğu çocuğunu düşürür (yani düşük yapacağına işârettir) şeklinde yorumlanır. Diğer bazı yorumcular ise, eşinden ayrılacağına işârettir demişlerdir.
• Kirmânî’nin yorumu: Rüyâsında beşik görmek, rüyâyı gören kişinin hanımı, hamile ise, erkek çocuk doğuracağına işârettir demiştir.
• Rüyâsında çocuğunu beşiğe yatırıp salladığını görmek, rüyâ sâhibi kişinin, çoluk-çocuğuna ve âile fertlerine karşı yumuşak, güzel bir tavrı hareketle davrandığına, şevkat ve merhametli bir kişi olduğuna işârettir.
• Bekâr biri için beşik görmek, sevince, kadın için ise, çocuğa işârettir. Bazı yorumcular, beşik görmek, üzüntü, keder, sıkıntı ve ağlamaya işârettir dediler. Bazıları da, beşik gören evli ise, eşinin hamile kalacağına, hamile ise, erkek çocuk doğuracağına işârettir dediler.