Rüyada Baca Görmek

By | 10 Şubat 2014

Rüyada Baca Görmek, kısmete ve bol rızıka ve kazanca işâ­rettir. Rüyâsında bacasından simsiyah koyu bir dumanın çık­tığını görmek, kısmetinizin açılacağına ve rızkınızın artacağı­na ve bolluk, bereket içinde bir yaşam süreceğinize işârettir.

  •  Rüyada Baca Görmek, rüyâsında bacasından hiç duman çıkmadığını görmek, ev hayatında, evin içinde dirlik, düzenlik ve huzûr olmadığı­na işâretle yorumlanır.
  •  Rüyâsında bacasının yıkıldığını görmek, düşmanlarının yok olacağına, düşmanlardan kurtulacağına işârettir.
  • Rüyada Baca Görmek,  bacasını temizlediğini görmek, işlerinin normal ve yolunda yürüdüğüne işâret olarak yorumlanır.
  •  Bazı yoruma göre, rüyâsında bacanın yıkıldığını görmek, bir ölüm haberi alacağına veya âileden birinin hastalaca- ğma işâret eder şeklinde yorumlanır.