Rüyada Alak Suresi Görmek Ne Demek ?

By | 8 Ekim 2014

Rüyada Alak Suresi Görmek Ne Demek ?Rüyada Alak Suresi Görmek Ne Demek ?
Rüyada Alak Suresi görmek ne demektir? İnsanlar rüyalarında çok ilginç şeyler görebilir. Gün içerisinde yaşadıkları şeyler bilinç altımıza attığımız olaylar,
kişiler, şekiller rüyamıza girebilir. Rüyanızda Alak Suresi gördüyseniz ve anlamını merak ediyorsanız aşağıda ki açıklamaları okuyabilirsiniz.
Rüyâda Alak Sûresini görmek, hayırla yorumlanır.
• İmâm-ı Nablûsî’nin ve İbn-i Sîrîn’in yorumu: Rüyâsında Alak Sûresini kısmen veya tamamını okuduğunu gören kimse, Kur’an ilmiyle rızıklanır. Yani Kur’ân-ı Kerimi öğrenir.
Kur’ân’ın tefsir ilmini öğrenir. Yazı yazmayı öğrenir ve mütevâzî bir insan olur şeklinde yorumlanmıştır.
• Kirmânî’nin yorumu: Rüyâsında Alak Sûresinin tamamını yada bir parçasını okuduğunu veya dinlediğini gören kimse,güzel sesle Kur’ân-ı Kerimi okur. Fasih ve düzgün konuşur. İlmiyle amel edeceğine işaret eder.
• Câfer-i Sadık (R.A.)’ın yorumu: Rüyâsında Alak Sûresini gören kimse, ahlâkı güzel, ameli güzel ve mütevâzî insanlardan olur şeklinde yorumlanır.
Nablûsî’nin yorumunda, bir erkek çocuğu dünyaya gelir ve salih kimselerden olur şeklinde ilâvesi vardır.