Rüyada Akciğer Görmek Ne Demek ?

By | 26 Eylül 2014

Rüyada Akciğer Görmek Ne Demek ?Rüyada Akciğer Görmek Ne Demek ?
Rüyâda akciğer görmek, genellikle sevinç ve ferahlıkla yorumlanır.
• Rüyâsında kendisine bir akciğer verildiğini görmek, vereni tanıyorsa, ondan sevineceği bir haber alır ve ondan fayda
ve yarar görür. Şâyet ciğer vereni tanımıyorsa, bilmediği birinden sevinçli bir haber alacağına işârettir.
• Rüyâsında sağlam bir akciğer görmek, uzun ömürlü olunacağına (ömrün uzamasına) işârettir.
• Rüyâda bozuk akciğer görmek ise, kısa ömre (ömrün kısalığına) işârettir.
• Rüyâda birine akciğer verdiğim görmek, rüyâyı gören kimse, verdiği kimseye bir iyilik yapacağına işâret eder.
• Rüyâda tanımadığı bir kimseye akciğer verdiğini görmek, insanlara hayır ve iyilik yapar şeklinde yorumlanır.
• Rüyâsında akciğerinin yaralanmış olduğunu görmek, üzüntüye, keder ve sıkıntıya işâretle yorumlanır.
• Rüyâsında iki akciğeri olduğunu görmek, refah ve sevincinin kat kat artacağına ve mutluluğun doruğuna erişeceğine işârettir şeklinde yorumlanır.
• Rüyâda akciğerde görülen acı ve hastalık, üzüntü ve kedere işârettir.
• Akciğerin büyüdüğünü görmek sevincin artmasına, küçülmüş olduğuna görmek ise, üzüntü ve kederinin artmasına işâret olarak yorumlanır.
• Rüyâda görülen akciğerin sağlam ve sağlıklı oluşu, uzun ömürlü olmaya, akciğerin sağlıksız ve ârızalı görülmesi ise, ömür kısalığına işârettir şeklinde yorumlanır.
• Rüyâsında akciğerinin iyi bir durumda gören kimsenin ömrü uzun olur. Akciğerini kötü bir durumda gören kimsenin ömrü kısa olur şeklinde yorumlanır.