Resûlullah’ın Mü’minlerin Annesi Zeyneb’e Kızması ve Ondan Bir Süre Uzak Durması

By | 11 Temmuz 2014

hac-umre-seti

 

namazzNebi sallallâhu aleyhi vesellem bir keresinde, müminlerin annesi Zeyneb’e radıyallâhu anh darıldı ve iki ya da üç ay ondan uzak durdu. Hz. Aişe’den riva­yet olunan bir hadiste şöyle buyurmaktadır: “ Safiye’ye ait deve hastalanmıştı. Zeynep’in fazla bir devesi olduğu için Hz. Peygamber bu devesini Safiye’ye ver­mesini Zeynep’ten rica etti. Zeynep “ devemi şu Yahudi kızına mı vereceğim?.” diye karşılık verince Hz. Peygamber Zeynep’e kızdı ve Zilhicce, Muharrem ve Sefer ayının bir kısmı boyunca ondan uzak durdu.”

Açıklama:

Bu hadisten Peygamber Efendimiz’in sallallâhu aleyhi vesellem, eşleri ile olan bazı problem ve anlaşmazlıklarını nasıl çözüme kavuşturduğunu görmekteyiz. Hata edenden hatasını kabul edene kadar uzak durmak. Ve böylece o da ikinci bir sefer o hatasına dönmeyecektir.. Keşke çağımızdaki bazı kocalar Allah’ın en fazla kızdığı helale – talaka yönelme ve aceleci davranma yerine bu başarılı çö­zümü deneseler…