Remel Nedir?

By | 19 Mart 2014

remel nedir

Kâbe’yi soluna alarak Kâbe kapısı ta­rafından tavafa başlanır.Tavaftan sonra haccın sa’yini yapa­caksa tavâfın bütün şavtlarında yani yedi turunda “Iztıbâ”’ ve ilk üç turunda “Remel” yapar.

Çünkü “Iztıbâ”’ ve “Remel”, sonrasında sa’y yapılacak tavafta yapılırlar.

Iztıbâ’: Üst peştemalı sağ kolunun altından geçirip iki tarafını sol omuz üzerine atmaktır ki bu, tavâfm bütün şavtlarında yapılır.

Remel: Omuzları hareket ettirerek süratle yürümektir.

Eğer izdihamdan dolayı remel yapmazsa du­rur ve boşluk bulduğu zaman remel yapar. Çünkü remelin halefi (yerine bir şey) yoktur.

Sünneti yerine getirebilmek için durur, boş­luk bulduğunda remel yapar. Remel sadece ilk üç şavtta yapılır. Diğer dört şavtta yapılmaz.

Tavâfı Hatîm’in (altın oluğun altındaki dâire şeklindeki yerin) dışından yedi şavt olarak yapar. Her uğradığında Haceru’l-Esved’i ve Rukn-i Ye- mânî’yi istilam eder.

Yedinci şavtta Hacera’l-Esved’i istilam ede­rek tavâfı bitirir.

Sonra Makâm-ı İbrâhîm’de veya Mescid’den kolayına gelen yerde iki rekat tavaf namazı kılar. Eğer bu tavâfı kerahat vaktinde yapmışsa, bu câ- izdir.

Ancak iki rekat tavaf namazını bu vakitte de­ğil, mubah vakitte kılar. Şayet kerahat vaktinde kılarsa kerahatla beraber câiz olur.