Tag Archives: remel ne zaman yapılır

Remel Nedir?

Kâbe’yi soluna alarak Kâbe kapısı ta­rafından tavafa başlanır.Tavaftan sonra haccın sa’yini yapa­caksa tavâfın bütün şavtlarında yani yedi turunda “Iztıbâ”’ ve ilk üç turunda “Remel” yapar. Çünkü “Iztıbâ”’ ve “Remel”, sonrasında sa’y yapılacak tavafta yapılırlar. Iztıbâ’: Üst peştemalı sağ kolunun altından geçirip iki tarafını sol omuz üzerine atmaktır ki bu, tavâfm bütün şavtlarında yapılır. Remel: Omuzları… Read More »