Recep Ayı

By | 21 Nisan 2014

recep ayı

Recep ayı, tövbe ayıdır. Şaban, muhabbet ayıdır. Ramazan ise, manevi yakınlık ayıdır.

  • ‘Sene bir ağaç gibi kabul edilirse, Receb o ağacın yaprak açma dönemi, Şaban ayı meyve verme mevsimi, Ramazan ise o ürünlerin toplanma zamanıdır. O mahsulleri devşiren- ler ise, müminlerindir. îbadet tohumunu Recep’de ekme­yen, Şaban ayında da o tohumu gözyaşıyla sulamayan kişi, Ramazan’daki rahmet hasadına nasıl ulaşabilir.
  • Recep , günahlardan istiğfar içindir. Şaban, kalpleri ayıplardan ıslah içindir. Ramazan ise, kalpleri nurlandırmak içindir.[1] Ahmed bin Hanbel, Müsned, 1/259
  •  Recep ayı  Allahü Teala’nın mağfiretine, Şaban ayı Resulullah (,Sallallahü Aleyhi ve Sellem)in şefaatine, Ramazan ise se­vapların kat kat edilmesine tahsis edilmiştir.
  • Diğer aylarda yapılan bir hasene, Recep ayında 70 katı, Şaban’da 700 misli, Ramazan’da ise 1.000 katıdır.
  •  “Receb günahları bırakmak, Şaban ibadetlere yönelmek, Ra­mazan ise dereceler beklentisine girmek içindir. Günahları bırakmayan, ibadetlere yönelmeyen ve mertebelere heves­lenmeyen kimse, boş işlerle uğraşanlardandır.”
  •  ‘Receb, abdest gibi, Şaban elbise giymek gibi, Ramazan ise meyveler gibidir. Çiçeği olmayan ağacın meyvesi olmaya­cağı gibi, Recebe hürmeti olmayanın, Şaban’a tazim etme­yenin ise, Ramazan’a saygısı hiç olmaz.’

♦ “Receb, günahlardan istiğfar içindir. Şaban, kalpleri ayıplardan ıslah içindir. Ramazan ise, kalpleri nurlandırmak içindir.”