Yolculuğa Çıkarken Okunacak Dua

By | 21 Nisan 2014

Yolculuğa Çıkarken Okunacak Dua Arapça

Yolculuğa Çıkarken Okunacak Dua

 

Yolculuğa Çıkarken Okunacak Dua Okunuşu: “Allahümme irini e’uzü bike min va’sai’s-seferi ve keabeti’l-münkalebi ve’l-havri ba’de’l-kevri veda’veti’l- mazlumi ve sui’l-menzari fi’l-ehli ve’l-mali.”

Yolculuğa Çıkarken Okunacak Dua Anlamı: “Allah’ım! Yolculuğun güçlüklerinden, üzücü man­zaralarla karşılaşmaktan, iyiyken kötü olmaktan, mazlumun bed­duasından ve dönüşte mal ve çoluk çocuğu kötü hallerde bulmak­tan sana sığınırım.” (Nesai, İsti’aze, 41-42; İbn Mace, Dua, 20)