Ramazan Bayramı Namazı İçin Evden Çıkmadan Önce Bir Şeyler Yemek

By | 9 Eylül 2014

kuran

 

bayram-namazıEnes İbn Mâlik’ten nakledilmiştir: “Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem, birkaç hurma yemeden, Ramazan bayramı namazı için namazgâha gitmezdi.” Mu- recca’ İbn Recâ’ yoluyla gelen rivayette de şöyle bir ilave vardır. “Yediği hurma taneleri de hep tek sayı olurdu.”

 

Açıklama:

Mühelleb, Resûlullah’ın sallallâhu aleyhi vesellem bu davranışının hikmetiyle ilgili olarak şu açıklamada bulunmuştur: “Ramazan bayramı namazından önce bir şeyler yenmelidir. Bunun hikmeti ise bilgisiz kimselerin orucun bayram namazı kılınmcaya kadar devam ettiğini düşünmelerini önlemektir. İşte Resûl-i Ekrem -sallallâhu aleyhi vesellem- böyle bir anlayışın doğmasını önceden engellemek için böyle davranmış olabilir.”

İbn Cemre’nin konuyla ilgili değerlendirmesi şöyledir: “Farz olan Ramazan orucu görevi bitirildikten sonra artık oruç tutmak yasaktır. İşte Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem bu yasağa düşmemek için acele etmiş ve Allah’ın emrine uymak konusunda ivedilikle hareket etmeyi güzel görmüştür (müstehap). Hz. Peygamber’in sallallâhu aleyhi vesellem karnını doyuracak kadar yemeyip birkaç hurma tanesi atıştırması da bunu göstermektedir. Zira Allah’ın emrine uymak için acele etmek gibi bir amacı olmasaydı karnını doyuracak kadar yerdi.”

İbn Kudâme ise “Biz Ramazan bayramı gününde bayram namazından önce bir şeyler yemenin müstehap olduğu konusunda herhangi bir görüş ayrılığı olduğunu bilmiyoruz” demiştir.

Namazdan önce hurma yemenin hikmeti hakkında şunları söylemek mümkündür: “Tatlı, Ramazan boyunca tutulan oruç dolayısıyla zayıf düşen gözleri güçlendirir, rüyada tatlı görülmesi imana yorulur, tatlı kalbin rikkatini, inceliğini artırır ve sindirimi diğer besinlere göre daha rahattır. Hatta bu yüzden tâbiûndan bir âlim Ramazan bayramı namazından önce sadece bal vs. gibi tatlı olan şeyler yenmesini müstehap görmüştür.”

Yenen hurmaların tek sayı olması ile ilgili olarak Mühelleb şöyle demiştir: “Resûl-i Ekrem -sallallâhu aleyhi vesellem- bereketli olmasını umarak bütün işlerinde bu şekilde davranırdı.”