Ramazan Ayının Önemi

By | 19 Haziran 2014

kuran

ramazan ayının önemiRamazan ayının önemi nedir ?

+ Hicrî ayların dokuzuncusu, üç ayların sonuncusu ve farz olan orucun tutulduğu aydır.

Ramazan orucu, Hicretin ikinci yılı Şaban ayının onunda kıb­le Kâbe’ye döndürüldükten bir buçuk sene sonra farz kılın­mıştır. Resulullah {Sallallahü Aleyhi ve Sellem) dokuz yılda dokuz Ramazan orucu tutmuştur. Dinin farz hükümlerinden biri olduğu için farz olduğunu inkâr eden küfre girer.

Ramazan ayının önemiyle ilgili Allahü Teala şöyle buyuruyor:

“Ey iman etmiş olan kimseler! Sizden önce geçen (pey­gamberlerin ümmet)ler(i) üzerine (farz olarak) yazılmış ol­duğu gibi, sizin üzerinize de o (ramazan ayındaki) oruç (farz olarak) yazılmıştır. Tâ ki siz (açlık yardımıyla günah­lardan) hakkıyla sakmabilesiniz.”1

Her ümmete Ramazan ayında oruç tutmak farz kılınmış, fakat hepsi de bunda sapıklığa düşmüşlerdir.

Said bin Cübeyr {Radıyallahü Anh) der ki: “Bizden öncekile­rin orucu yatsıdan başlar, ertesi günün akşamına kadar de­vam ederdi. İslam’ın ilk devirlerinde de oruç böyle idi.”

+ Ayrıca, Ramazan ayının önemiyle ilgilibir kudsi hadiste geçtiği üzere Allahü Teala’nın:            ,

“Oruç, Benim içindir; onun mükâfatım Ben vereceğim” bu­yurarak, kendi zatına tahsis etmiş olduğu oruç ibadetinin bu ayda tutulmuş olması, 1.000 aydan daha hayırlı bir gece olan Kadir gecesinin bu ay içinde gizlenmiş olması, Ramazan ayının faziletini anlatmaya yeterli delildir. Ramazan ayı kendisine verilen özel önemden dolayı, ayların sultanıdır. Onun için Ramazan ayına “onbir ayın sultanı” denilmiştir.