Kuran-ı Kerim

By | 20 Şubat 2014

Kuranı KerimKuran-ı Kerim İle İlgili Ayet: “O kitap (Kur’ân); onda asla şüphe yoktur. O, müttakîler (sakı­nanlar ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir.”

(Bakara; 2)

Kuran-ı Kerim İle İlgili  Hadis: “Sizin en hayırlınız Kur’ân’ı öğrenen ve öğreteninizdir.”

(Buhari)

Kuran-ı Kerim İle İlgili  Hikâye

“Ona Şeref Tacını Giydir!”

Kıyamet gününde Kur’ân-ı Kerîm gelecek ve Allah Teâlâ’ya: “Yâ Rabbî! Kur’ân okuyan kimseyi şeref süsüyle süsle!” diyecek; bunun üze­rine Kuran okuyan kimse şerefle süslenecek.

Yine Kur’ân-ı Kerîm: “Allah’ım! Ona şeref elbisesi giydir!” diyecek; he­men o zâta elbiselerin en değerlisi giydirilecek. Sonra Kur’ân: “Rabb’im! Ona şeref tacı giydir!” diye niyâz edecek; o kimseye şeref tacı giydirile­cek. Sonunda Kur’ân-ı Kerîm: “Yâ Rabbî! O kulundan razı ve hoşnut ol! Senin hoşnutluğundan üstün bir şey yoktur.” diyerek Kur’ân okuyan kim­seyi mânevî mertebelerin en yükseğine ulaştıracak.