Peygamberlik Nuru

By | 4 Mart 2014

peygamberlik nuru

Peygamberlik nuru ile ilgili berzenci mevlidi şeifinde ayrıntılı bilgiye rastlayabiliriz. Peygamberlik nuru ilk yaratılan nurdur. Peygamberlik nurunun özellikleri ve Peygamberlik nurundan yaratılanlar şöyledir ;

Rasûllerin ve Nebilerin ervâhı benim nûrumdandır, şehitler, sa’îdler ve sâlihler be­nim nûrumun mahsûlündendir.

Sonra Allâh on iki bin hicap yarattı ve be­nim nurum olan dördüncü parçayı her hicap­ta bin sene bekletti ki, o perdeler; ubûdiyyet (kulluk), sekînet (tecellîye mazhariyetin verdiği sakinlik), sabır, sıdk (doğruluk) ve yakîn (şüp­hesiz inanç) makamlarıdır.

Böylece Allâh-u Te’âlâ o nûru her hica­ba daldırıp bin sene bekletti, o nûru bütün perdelerden çıkarınca Allâh-u Te’âlâ onu birleşik halde yeryüzüne koydu. Artık karan­lık gecedeki kandil gibi, doğuyla batı arası o nûrdan aydınlanıyordu.

Sonra Allâh-u Te’âlâ Adem’i topraktan yaratınca, o nûru onun içerisine, alnına yer­leştirdi, sonra o nur ondan Şîs’e intikal etti.

Böylece o, bir temizden diğer pâke, bir pâkten diğer temize intikal ede ede, nihayet Allâh-u Te’âlâ onu Abdullâh ibni Abdülmuttalib’in sulbüne, ondan da annem Amine binti Vehb’in rahmine ulaştırdı.

Sonra beni dünyaya çıkardı ve beni gön­derilenlerin efendisi, Nebîlerin sonuncusu, âlemlere rahmet ve abdest uzuvlarının par­laklığından tanınan ümmetin öncüsü yaptı. İşte ey Câbir! Senin peygamberinin yaratılı­şının başlangıcı böyle Oldu!”