Peygamberlere Salatü Selam

By | 24 Eylül 2014

dünyaahiretselametiBu salatü selamı okumakla 124.000 Peygamberâm izâm efendilerimize salatü selam getiriliyor.
“Bu salatü selamı her gece yatarken okuyanlar, cenneti âlâda her akşam bir peygamberin sofrasına misafir edilecektir.”
Bismillahirrahmanirrrahim.
Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve Âdeme ve Nuhin ve İbrâhime ve Musâ ve İsâ ve mâ beynehüm mine’n nebiyyine ve’l mürselîn salavatü’llahi ve selâmühü aleyhim ecmâin.
Meâl-i Şerif:
Allahım, Efendimiz Hz. Muhammed’e, Hz. Âdem’e, Hz. Nûh’a, Hz. İbrahim’e, Hz. Musa’ya, Hz. İsâ’ya ve bunların arasındaki bütün nebi ve resullere salatü selam olsun. Allah’ın salat ve selamı hepsinin üzerine olsun.