Peygamberimizin Risaleti

By | 17 Mart 2014

Peygamberimizin Risaleti

Peygamberimizin Risaleti ile ilgili Ayet: “Size Rabbimin risaletini tebliğ ediyorum. Ben sizin için güve­nilir bir öğütçüyüm.” (Araf; 68)

Peygamberimizin Risaleti ile ilgili Hadis: “Bir kimse, benim için, benim peygamberliğim için, ashabımı sever ve sayarsa Allahu Teâlâ da onu cehennemden muhafaza eder” (İbn Hacer-i Mekki, Savaiku’l-Muhrika)

Peygamberimizin Risaleti ile ilgili Hikâye:

Bahira Onu Tanımıştı

Güneşin sıcaktan ortalığı kavurduğu bir gün; Bahira, damda ufukları tanyor. İçi ayrılık ateşi ile yanmakta. Ah, son Peygamberi bir görebilse, kendisini de ümmeti arasına kabul etme dileğini arz edebilse…

Bir sabah ovanın öbür ucundan bir kervan karaltısı belirdi. Bahira elini gözlerine siper ederek bütün dikkati ile o tarafa bakıyor. Deve ka­tan yaklaştıkça Bahira’da dikkat daha keskinleşiyor. Kitaplardan edindi­ği Peygamberlik işaretleri görünmeye başlaşmıştır. En mühimi de güneşe perde olan şu bulut. Evet, evet!… Bir beyaz bulut, kervana kanat germiş süzüle süzüle onlan takip ediyor.

Şimdi bulutun altındaki bu esrarlı kervan, iyice yaklaşmış olarak mo­la veriyor… İşte bir müjde daha! Kervanın dinlendiği yerdeki kuru ağaç birden yeşiyor. Ağacın dallan, yere oturmuş birinin üstüne eğiliyor. Bu­lut da gelmiş, ağacın üstünde durmuştur.

Beklediği insanın bu kervanda olduğuna şüphe kalmamıştı artık. He­men kervana bir haberci yollayarak yolcuları ertesi gün yemeğe davet et­ti. Büyük-küçük herkesin davetli olduğunu bilhassa tembihledi. Yemek saatinde herkes gelmişti. Bahira misafirleri ayrı ayn gözden geçirdi ama aradığı kişi yoktu. Sordu niye yok diye… Gözcü bıraktık dediler. Çağır- utlar, yakından bir kez gördü Bahira kutlu çocuğu… Gözleriyle Peygam­berlik mührüne şahit oldu.