Tevrat’ta Hz. Muhammed’in (sav) Sıfatları

By | 17 Mart 2014

Tevrat’ta Hz. Muhammed’in (sav) Sıfatları ilgili bir çok bilgi vardır. Bu bilgilere ulaşabileceğimiz kaynaklardan en önemlilerinden biride Berzenci Mevlid-i Şerifinde anlatılan Tevrat’ta Hz. Muhammed’in (sav) Sıfatlarıdır. Berzenci Mevlid-i Şerifinde bu konudan şu şekilde bahsedilmiştir;

Tevrat'ta Hz. Muhammed'in (sav) Sıfatları

Tevrat’ta Hz. Muhammed’in (sav) Sıfatları ile ilgili Atâ ibni Yesâr (Radıyallâhu Anh) şöyle anlat­mıştır:

“Abdullâh ibni  Amr ibni Âs (Radıyallâhu anhüma) ile karşılaştığımda ona: ‘Bana Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Tevrat’taki sıfatını ha­ber ver!’ dedim.

O da: ‘Evet! Vallâhi o, Kur’ân’daki bâzı va­sıflarıyla Tevrat’ta da mevsuftur, şöyle ki;

“Ey Nebî! Biz seni (ümmetinin yaptıkla­rına) şâhit, müjdeleyici ve korkutucu, bir de ümmîler için bir koruma olarak gönderdik.

Sen Benim kulumsun ve Rasûlümsün, Ben sana şu isimleri verdim; o mütevekkil (her işte ancak Bana güvenen biri)dir, sert ve katı biri değildir.

Sokaklarda bağırıp çağıran biri değildir, kötülüğe kötülükle karşılık vermez, lâkin af­feder ve bağışlar, Allâh-u Te’âlâ o Peygam­ber sâyesinde (bâtıla meyletmiş bir inancın mensuplarına:)

‘Allâh’tan başka hiçbir ilâh yoktur’ deme­lerini nasîb ederek, yamulmuş olan bir milleti düzeltmedikçe ve kör olan gözleri, sağır olan kulakları ve kılıflı kalpleri o kelimeyle açma­dıkça onun rûhunu aslâ almayacaktır” dedi.