Peygamberimizin İsim ve Anlamları

By | 1 Ağustos 2019

ALLAH RASULU (Sallellahu Aleyhi ve Sellem’in) İSİMLERİ VE NİTELİKLERİ

Hazreti Cübeyr ibn Mut’im’den rivayetle:

‘Allah Rasulü (Sallellahu Aleyhi şöyle buyurdugunu işittim:

“Benim isimlerimden bazıları şunlardır:

1-      Muhammed,

2-      Ahmed,

3-      el-Mâhî ki, Yiice Allah bu isimle küfrü siler.

4-      el-Haşr ki. Yüce Allah bütün insanları mahşerde benim ayağımın üstünde haşredecektir.

5-       el-Akib ki, bunun anlami da “Ondan sonra peygamber gelmeyecektir” demektir.

Hazreti Ebu Musa el-Eş’arî’ dan rivayetle: ‘Allah Rasulü (Sallellahu Aleyhi kendine isimler verirdi ve şöyle derdi:

“Ben, Muhammed’im. Ben Ahmed’im. Ben el-Mukaffa’yım. Ben el-Haşbim.

Tevbe peygamberi, rahmet peygamberi olan da benim.”

Hazreti Ebu Hüreyre (Radıyellâh’dan rivayetle. Allah Rasulü (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)şöyle buyurdu:

“Yüce Allah’ın bundan, Kureyş’in sövmelerini ve lanetlemelirini nasıl etkisiz hale getirdiğini görmüyor musunuz?

Onlar ancak zemmedilmiş kimselere söverler. Zemmedilmiş kimseleri lanetlerler. Oysa ben Muhammed’im.Yani övülmüş biriyim

Hazreti Cabir (Radtyellahu Anh’dan rivayetle, Allah Rasulü (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)şöyle buyurdu:

“Benim adımı verin, fakat künyemle künyelemeyin. ben sadece taksim edici kılındım. Aranızda taksim ediciyim.”

Diğer Dua Ve Havas Kitaplarımız