Peygamberimiz Hz. Muhammed ile İlgili Sorular – 4

By | 1 Ekim 2014

peygamberimiz-hz-muhammed-ile-ilgili-sorular1. Peygamberimiz’in son sözleri ne idi?

Ümmü seleme (r.anha) anlatıyor: Resûlüllah (s.a.v) ölüme götüren hastalığı sırasında “Namaza ve sağ elinizin malik olduğu şeylere dikkat edin!” diyordu. Mübarek lisanları bunu söyleyemeyecek hale gelinceye kadar tekrar tekrar devam etti.

2. Peygamberimiz’in mübarek kabri şimdi nerededir?

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in “Ravza-ı Mutahhara” diye anılan mübarek kabri, Medine-i Münevvere’dedir. Peygamberimiz vefat ettiği yere gömülmüştür.

4. Peygamberimiz (s.a.v)’e salavât getirmenin hükmü nedir?

Peygamberimiz’in ismi anıldığı yerde salavât getirilmesinin hükmü konusunda on farklı görüş vardır. Bunlardan bir kısmı farz; bir kısmı vacip; bir kısmı da müstehap olduğunu söylemişlerdir.

En doğrusu O’nun mübarek isminin anıldığı her yerde salavât-ı şerife getirilmesidir. Kendisi de, kendisine tabi olan biz Müslümanlardan bunu istemiştir.

Kuvvetli olan bir görüş ise; ömründe en az bir defa salavât okumak farzdır.