Peygamber Ne Demektir ?

By | 4 Nisan 2014

 

Peygamber ne demektir ;

Peygamber, Farsça bir kelimedir. Lügatta, gönderilmiş zât ve haberci mânâsına gelir. Nebî ve Resûl ise Arapçadır. Türkçede her üçü de  kullanılmaktadır. Resûl kelimesinin çoğulu Rusül,Nebi’nin çoğulu ise Enbiyâ’dır. İnsanları, Allahu Tealânın beğendiği yola kavuşturmak, doğru yolu göstermek için gönderilmişlerdir.

İslâmiyette peygamber ne demektir diye sorulursa şöyle açıklayabiliriz; yaratılışı, huyu, ilmi, aklı zamânında bulunan bütün insanlardan üstün, kıymetli, muhterem bir adam demektir. Hiçbir kötü huyu, beğenilmeyecek hâli yoktur. Peygamber olduğu bildirilmeden önce ve bildirildiktensonra, küçük ve büyük hiçbir günâh işlemezler. Peygamber olduğu bildirildikten sonra, peygamber olduğu yayılıncaya, anlaşılıncaya kadar, körlük, sağırlık ve benzeri ayıp ve kusurları da olmaz. Peygamberler de, diğer insanlar gibi doğarlar, yerler, içerler, hasta olurlar ve vefât ederler. Dünyâya bağlılıkları görünüştedir,muhabbet üzere değildir. insanlıkları icâbıdır. Hakîkatte meleklerden de üstündürler.

Peygamber ne demektir sorusunu bu şekilde cevaplayabiliriz. Ayrıca bütün peygamberler, insanların azgınlaştığı her türlü vahşetin sergilendiği karanlık devirlerde gelerek, Cenab-ı Hak’tan getirdikleri din ile insanların yolunu aydınlatmışlar dünya ve âhıret saadetine kavuşturmuşlardır.