Peygamber Efendimiz Çocuklarının Dini Eğitiminde Sebat Gösterirdi

By | 1 Haziran 2015

peygamber-efendimiz-cocuklarinin-dini-egitiminde-sebat-gosterirdiEĞİTİMİN KAYNAĞI RABB’DEN gelmişti peygamber ailesinin manevi kirlerden arınması isteği. Günahların onlardan giderilip, tertemiz olmaları istendi.
Rabb’imiz böyle istiyordu. Diyordu ki:
“Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden bütün günahları ve manevi kirleri gidermek istiyor.”
Peygamberimiz, Rabb’in emrini aldıktan sonra her sabah namazı kızı Fatıma’nın kapısına gitti.
Tam altı ay sürdü bu gidişler. Altı ay boyunca Fatıma’yı, namaza kaldırdı.
Çoğu zaman da sabah namazından sonra uğradığı bilinir Fatıma’ya. Çocuklu bir annenin, geceyi uykusuz geçirip uya- namama ihtimali için kızını gözetlemeyi ve uyarmayı ihmal etmedi. Peygamberimiz kızına eğer Rabbinin emrini yerine getirmezse kendisinin de bir şey yapamayacağını söyledi…
Zaten Fatıma, namaza kalkıyordu. Acaba neden istisnasız altı ay sürdü bu gidiş? Bizlere eğitimde belki de bir ısrar nok-tasıydı bu davranış. Eğitimde alışkanlığın bir anda olmayacağını öğretmekteydi. Peygamberimiz, eğitimin sabır ve süreklilik işi, ısrarla vurgulanan bir tekrar olduğunu belirtiyordu.
Allah Resulü, Fatıma gibi bir kızma namaz uyarısı için altı ay gidiyorsa, bizim çocuklarımızın dini eğitimi için belki de yıllarca sebat etmemiz gerekiyor.
Belki de Peygamberimiz bu davranışıyla, çocuklara dini davranışları alışkanlık haline getirebilmemiz için sürekli bir gayretin içinde bulunmamız gerektiğini belirtmekteydi.
O, çocuklarının dini eğitiminde sebat gösteren bir babaydı.
O, manevi boyuttaki miraçlara çocuklarını da taşıyan; Reşid ismiyle yararlı olan şeyleri gösterip, onlara davet eden bir Babaydı (a.s.m.)…