Peygamber Efendimiz Çocuklarını Mehdi İle Teselli Ederdi

By | 31 Mayıs 2015

peygamber-efendimiz-cocuklarini-mehdi-ile-teselli-ederdiPEYGAMBERİMİZİN SON GÜNLERİYDİ.
Hastaydı…
Babasının hastalığı ağırlaştıkça, dünyada kalan tek yavrusu Hz. Fatıma’nm, üzüntüsü ve gözyaşları da artıyordu.
Endişeleniyordu…
Korkuyordu Fatıma. Babasızlık korku olarak düşmüştü yüreğine.
Fatıma, babasının başucunda yüksek sesle ağlıyordu.
Resulullah (s.a.v.) ona doğru bakarak sordu:
“Ey habibem (dostum) Fatıma, niçin ağlıyorsun?”
Fatıma: “Senden sonra helak olmaktan korkuyorum” dedi. Bunun üzerine, Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Ey habibem, bilmiyor musun, Allah Teala yeryüzüne bir defa nazar etti ve içinden senin babanı seçti ve babanı risaletiyle görevlendirdi. Sonra tekrar yeryüzüne nazar etti ve (insanlar arasında) senin eşini seçti ve seni onunla evlendirmemi bana vahy etti.
Ey Fatıma! Biz öyle bir Ehl-i Beyt’iz (bir aileyiz) ki, Allah bizlere önceki ve sonraki insanlardan hiçbirine vermediği yedi özellik vermiştir:
Ben, Allah yanında Hatem-ün Nebiyyin ve Ekrem-un Nebiyyin’im (yani peygamberlerin sonuncusu ve en üstünüyüm) ve mahlukat arasında Allah’ın en çok sevdiği (kul) benim ve ben senin babanım.
Benim vasim, vasilerin en üstünü ve Allah’ın en çok sevdiği vasidir ve o da senin eşindir.
Meleklerle birlikte cennette iki yeşil kanatla uçacak olan bizdendir; o da babanın amcasının oğlu ve kocanın kardeşidir.
Bu ümmetin iki torunu da bizdendir; onlar da senin çocukların Haşan ve Hüseyin’dir; onlar cennet ehlinin gençlerinin efendileridirler. Ve beni hak üzere gönderene ant olsun ki, onların babası onlardan daha üstündür.
Ey Fatıma! Beni hak üzere peygamber olarak gönderene ant olsun ki, bu ümmetin Mehdi’si de o ikisindendir (Haşan ve Hüseyin’in soyundandır). Öyle ki dünyayı kargaşalık sarar ve fitneler baş gösterir, yollar kesilir, insanlar birbirlerine saldırırlar, ne büyük küçüğe merhamet eder ve ne de küçük büyüğe saygı gösterir; böyle bir zamanda Allah bu ikisinin soyundan sapıklık kalelerini ve kilitli kalpleri fethedecek birini gönderir. Benim dini ilk zamanda hakim kıldığım gibi, o da dini ahir zamanda hakim kılar ve (o gelmeden önce) dünya zulümle dolduğu gibi (o dünyayı) adaletle doldurur.
Ben Rabb’imden istedim ki, Ehl-i Beyt’im arasında bana kavuşacak olan ilk şahıs sen olasın.”
Peygamberimiz, kendisinden sonra fitnelere düşmekten korkan kızını, soyundan gelecek Mehdi ile teselli eder.
Sevgili babanın son isteği, ailesinden ona ilk kavuşacak olanın kızı Fatıma olması dileği hemen gerçekleşir. Bir rivayete göre 6 ay, bazı rivayetlerde de yetmiş beş gün içerisinde Hz. Fatıma, babasına kavuşur.
O her konumda çocuklarını teselli eden Refik ismiyle onlara arkadaş olan bir Babaydı (a.s.m.)…