Orucun Çeşitleri Nelerdir ?

By | 27 Haziran 2014

hac-umre-seti

orucun çeşitleri nelerdirOrucun çeşitleri nelerdir ?

Üç çeşit oruç vardır: Ruhun Orucu; aşırı ihtiraslardan uzak bulunmak ve kanaat sahibi olmaktır.

Aklın Orucu; heva ve heveslere aykırı hareket etmektir.

Nefsin Orucu; yeme-içme ve harama karşı perhizkâr olmaktır.

Orucun çeşitleri nelerdir konusuyla ilgili hadis şöyledir;

“Oruç kalkandır” hadisi şerifi, oruç, insanla masiva, yani insanla Allah’tan gayri şeyler arasında perde olmalıdır, şek­linde yorumlanmıştır.

Mevlana Celaleddin Rûmî (Kuddise Sirruh) şöyle buyurur: Oruç, ağzı bağlamaya karşı gönül gözünün açılmasına ya­rar. Can gözünün açılması, bedenî güçleri etkisiz hale getir­mekle mümkün olur. Gönül gözü kör olanları hiçbir ibadet aydınlatamaz.

Oruç; ibadetlerin en büyüğüdür, insanları miraca götüren Bu- raktır, Kur’ân simdir. İnsanların arzulan ve nefisleriyle yap­tıkları savaştır; onlara taze can bağışlar, insanlann insan­lığını olgunlaştım, varlıktan yokluğa ulaştım.

Orucun çeşitleri nelerdir ?