On Yaşına Geldikleri Zaman Yataklarının Ayrılması

By | 12 Temmuz 2014

namaz-kildiran-seccade

 

övmekEbû Saîd el-Hudrî radıyallâhu anh anlatıyor: “Resûlullah sallallâhu aleyhi ve­sellem buyurdular ki: “Bir erkek aynı örtünün içinde bir başka erkeğe sokulma­sın. Kadın da aynı örtünün içinde bir başka kadına sokulmasın.”

Yine bir başka hadiste Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem şöyle buyurmuş­tur: “Yedi yaşına geldiği zaman çocuklarınıza namazı emredin. On yaşına geldik­leri zaman kılmadıkları takdirde dövün. Ve yataklarını birbirinden ayırın.”

Açıklama:

Çocukların aynı yorgan altında yatması hiç şüphesiz büyük bir fesada yol açabilir. Öyle ki, bu durum bir müddet sonra önüne geçilemez bir kötülüğün başlangıcı olabilir. Bu yüzden on yaşına geldikleri zaman tüm anne-babaların ço­cuklarının yataklarını ayırmaları, her bir çocuğa ayrı bir yatak ve ayrı bir yorgan tahsis etmeleri dikkat etmeleri gereken önemli hususlardandır.

Burada hemen hatırlatılması gereken diğer bir husus ise çocukların yatma şe­killeridir. Allahu Tealâ bizlere öyle bir şeriat ihsan etmiştir ki, Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem vasıtasıyla bizlere hayatımızın her alanına dair uymamız gere­ken kuralları bildirmiştir. Ve dinde hiçbir şeyi eksik bırakmamıştır. Resûlullah’ın sallallâhu aleyhi vesellem bizlere bildirdiği esaslardan bir tanesi de kişinin yatağında nasıl yatacağına dair kurallardır.

Yaîş b. Tı’hfe b. Kays el-Gıfârî’den demiştir ki: Babam Suffe ashabından idi. (Birgün) Rasûlullah sallallâhu aleyhi vesellem; (bizim ev halkına): “Haydin bizimle beraber Aişe’nin evine siz de gelin” dedi. Bunun üzerine (tuttuk, Hz. Aişe’nin evine) gittik. (Hz. Peygamber):

Ey Aişe bizi doyur, dedi. (Hz. Aişe) de içine et ve hurma katılmış ince bulgur­dan yapılmış bir yemek getirdi (onu) yedik, sonra (tekrar):

Ey Aişe bizi doyur, dedi. (Hz. Aişe) de hurma, kavut, keş ve yağ karışımı güvercin (eti) kadar (az) bir yemek getirdi. Onu da yedik sonra:

Ey Aişe bizi sula, dedi. (Hz. Aişe) de bir bardak süt getirdi. (Onu) içtik. Sonra (tekrar):

Ey Aişe bizi sula, dedi. Küçük bir bardak (dolusu süt daha) getirdi. (Onu da) içtik. Sonra:

İsterseniz (burada) uyursunuz, isterseniz mescide gidersiniz, dedi. Ben (mes- cidde) ciğer (ağrısın) dan dolayı yüzü koyun uzanmış yatarken, bir de baktım ki; bir adam ayağıyla beni dürtüklüyor. (Bana): “Bu yatış Allah’ın öfkelendiği bir yatıştır” diyor. Baktım, bir de ne göreyim! Rasûlullah mış”