Ölünün Ardından Elbiseleri Yırtma

By | 4 Aralık 2014

olunun-ardindan-elbiseleri-yirtmaAbdullah ibn Mes’ud (radıyallâhu anhj’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

“(Ölen kimselerin arkasından eliyle) yanaklarına vuran yada yakalarını yırtan veya (cahiliye davasına çağıran kimse bizden değildir.)”

(Buhârî, Cenâiz 36, 40, Menâkıb 8; Müslim, İman 165 (103); Nesâî, Cenaiz 17; İbn Mâce, Cenâiz
52 (1584)

(Bu hareketler, Allah’a karşı açık bir isyan ve hükmüne rıza göstermemek mahiyetini taşıdığı için yasaklanmıştır. Hadis, bu tür hareketlerin haram olduğuna delalet eder.

Hadiste “cahiliye adeti üzere (uygunsuz) dua eden kimse” sözünden maksat; ağlarken söylenmesi dinen caiz olmayan ve cahiliyet devri insanlarının dedikleri: “Öldüm”, “helak oldum”, “mahvoldum” gibi sözleri söylemektir.

“Bizden değildir” ifadesinden maksat ise; böyle yapanlar, bizim sünnet ehlimizden ve mükemmel yolumuzun yolcularından değildir. Gaye, tehdit olup bu tür hareketlerin önlenmesidir.)

Esîd b. Ebi Esîd yoluyla Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e biat eden kadınlardan birinden rivâyet edilmiştir:

“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) ’in iyilik hususunda (kendisine itaat edeceğimize dair) bizden aldığın sözün içerisinde; iyilik hususunda ona isyan etmeyeceğimize, (musibet anında) yüzü(müzü) tırmalamayacağımıza, vah vah diye feryat etmeyeceğimize, yaka(mızı) yırtmayacağımıza, saçlarımızı salıp dağıtmayacağımıza dair aldığı söz de vardı.”

(Ebu Dâvud, Cenaiz 25-26 (3131)

Ebu Musa (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) bağırıp çağıran, saçını başını yolan ve üstünü başını yırtan kadınlardan beridir’ dedi.”