Olumlu Davranış Sergilemek

By | 18 Kasım 2014

iyi-davranmak Abdullah ibn Abbâs (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Olumlu davranış ile olumlu tavır ve ölçülü hareket, peygamberliğin beşte biridir.”