Ölüm Geldiği Sırada Allah’a Hüsnü Zan Beslemek

By | 4 Temmuz 2014

namaz-kildiran-seccade   dua-etmekk• Câbir Hz. Peygamber’in sallallâhu aleyhi vesellem vefat etmeden üç gün önce şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Hepiniz Allah’a karşı hüsn-ü zan besleyerek ölün!” • Enes Bin Malik radıyallâhu anh’dan rivayet olunur ki: “Hz. Peygamber (aleyhisselatu vesselam) ölüm döşeğinde olan bir gencin yanına girdi ve ona: ‘Kendini nasıl hissediyorsun? Diye sordu. Genç cevaben: ‘Ben Allah(ın affın)ı umarım ve günahlarımdan korkarım’ dedi. Bunun üzerine Resûlullah buyurdu ki: ‘Bu vakitte mü’min bir kulun kalbinde bağışlanma umudu ve günah korkusu birleşince, mutlaka Allah Teala o kuluna dilediğini verir ve onu korktuğundan emin kılar.”

Ebu Hureyre radıyallâhu anh’ın rivayet ettiğine göre; Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: “Allah Teâlâ şöyle buyurdu: Kul be­nimle buluşmayı isterse Ben de onunla buluşmayı isterim. O benimle buluşmak­tan hoşlanmazsa ben de onunla buluşmaktan hoşlanmam!”

Açıklama:

Ölüm anında ummak daha uygun bir davranıştır. Çünkü korku, kişiyi sü­rükleyen bir kırbaç gibidir. Ölüm anında bakışlar durur. Ölen kişiye merhametle yaklaşmak ve anlayış göstermek gerekir. Çünkü şeytan ölüm sırasında kişinin ba­şına gelenlerden dolayı Allah’a isyan etmesi için gayret gösterir, başına gelecek­lerden dolayı onu korkutur. İşte böylesi durumda kişinin Rabbine karşı beslediği hüsn-ü zan düşmanı savan en büyük silah olur…

Sahabeler ve Salihlerin ölüm anlarında hep Allah’a hüsnü zan beslediklerini görüyoruz. Onlardan birkaç örnek verelim:

Süfyan-ı Servi dedi ki:’ hesabımın annem tarafından yapılmasını istemem. Çünkü Rabbim bana annemden daha merhametlidir.

Sabit el- Bünani anlatıyor: Kötü yolda olan bir genç vardı. Annesi ona öğüt verir ve derdi ki: “Oğlum! Başına eninde sonunda gelecek olan o gününü (ölü­mü) unutma.” Unutma!” diyordum.

Allah’ın emri geldiğinde annesi oğlunun üzerine kapandı ve söylenmeye başladı: “ Oğlum! Seni bu ölümünden uyarıyordum ve sana “ Başına gelecek olan o günü unutma.!” Diyordum. Bunun üzerine çocuk şöyle karşılık verdi.” Anneciğim! Benim iyilikleri çok olan (ihsanı bol) bir rabbim var; ümid ederimki bu iyiliklerinden birini bugün benden esirgemez de beni affeder.” Sabit diyor ki: O halinde Rabbine olan hüsnü zannından dolayı Allah ona rahmet etsin.

İdris b. Abdullah el- Mervezi anlatıyor: Bir bedevi hastalanınca ona: “ Sen öleceksin!’ dediler. Ölünce nereye götürüleceğim?” diye sordu. “ Allah’a “ kar­şılığını alınca: kendisinden sadece hayır göreceğim birisine götürülmem hoş gö­rülmeyecek bir şey değil.” Dedi.