Ölüm Döşeğindeki İçin Yasin Süresinin Okunması

By | 4 Temmuz 2014

hac-umre-seti

 

yasin suresi okunuşuMa’kil bin Yesâr radıyallâhu anh’dan rivayet edildiğine güre; Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem şöyle buyurdu demiştir:

“O sureyi (yani Yasin’ suresini) mevtanızın (Ölüm döşeğindekiler) yanında okuyunuz.””

Açıklama:

Ebû Dâvud, Beyhakî, İbn-i Hibbân ve Hâkim de bunu rivayet etmişlerdir. Ahmed ve Nesâi de bunu daha uzun bir metin hâlinde rivayet etmişlerdir.

Mevta: Meyyit’in çoğuludur. Burada ölüm döşeğine düşen ağır hastalar kas­tedilmiştir. Çünkü Deylemi ve başkalarının Ebü’d-Derdâ dan merfu’ olarak riva­yet ettikleri bir hâdiste mealen:

Ölüm döşeğinde olan hiç bir hasta yoktur ki üzerinde Yasin okunsun da Allah onun sekerâtını hafifletmesin” buyruluyor.

El-Menhel yazarı, sekerâte giren hastanın yanında Yasin suresinin okunma­sındaki hikmet ile ilgili olarak şöyle der: Hasta, o esnada kuvvetten düşer, gön­lü Allah’a yönelir. Yasin suresi onun yanında okununca kalbi kuvvetlenir. Dine inancı şiddetlenir. Ve o surede anlatılan kıyamet hallerini duymaktan hoşlanır. Tıybî bu konuda şöyle der: Yasin suresinde iman esasları, din temelleri, imana davet, geçmiş ümmetlerin halleri, kaderin isbatı, kulların fiillerinin Allah’a da­yandığı, Allah’ın varlığı ve birliğinin isbatı, kıyametin alâmetleri, öldükten sonra dirilme, âhiretteki hesap, ceza gibi gerçekler beyan edilmektedir. Bu nedenle hastanın başında okunması meşru kılınmıştır.