Ödünç Alınan Mal Kaybolduğunda Onun Değerini Ödemek

By | 12 Kasım 2014

Ödünç Alınan Mal Kaybolduğunda Onun Değerini ÖdemekEnes b. Mâlik (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir tabağı ödünç olarak almıştı. Derken tabak kayboldu. O tabağın değerini, sahiplerine ödedi.”

Semure (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“El, (başka birisine ait bir malı ödünç olarak aldığında) onu sahibine geri ödeyinceye kadar o malın muhafazasından sorumludur.”