O,Çocuklarına Doğru Şeyleri Gösterirdi

By | 1 Haziran 2015

ococuklarina-dogru-seyleri-gosterirdiO, ÇOCUKLARININ ELLERİNİ TUTTU.
O, çocuklarının sevgilerini tuttu.
O, çocuklarının kalplerinden tuttu.
En önemlisi O, çocuklarının imanlarını tuttu.
Öyle tuttu ki Fatıma’sı için dedi:
“Kızım Fatıma’nın kalbini ve azalarım, Allah imanla öyle doldurmuş ki, Allah’a itaat için kendisini bütün meşguliyetlerden uzak tutmaktadır.”
Fatıma’sına “kızım şöyle dua et” tavsiyesinde bulundu. Yani Rabb’ini böyle tanı. Ondan böyle iste:
“Yedi kat göklerin Rabb’i Allah’ım! Büyük arşın sahibi Allah’ım! Ey Rabbimiz! Ey tüm varlıkların Rabbi! Tevrat’ı, İncil’i ve Kur’an’ı indiren, ey taneyi ve çekirdeği yaran! Her şeyin şerrinden sana sığınırım. Her canlının iradesi senin elindedir. İlk sensin! Senden sonraya hiçbir varlık kalmayacaktır. Zahir Sensin! Senin üstünde hiçbir varlık yoktur. Borçlarımı öde ve beni yoksulluktan kurtar.”
Marifetullahta ufuksuz bir boyut gösterdi kızına.Rabbini tanımada son noktayı anlattı yavrusuna.
Esma esma tanıttı yaratıcısını.
Dua dua götürdü Rabbine.
O, çocuklarını Rabbine götüren bir babaydı.
O kapıdan çocuklarını hiç ayırmayan bir babaydı.
O, Mürşid ismiyle çocuklarına doğru ve yararlı şeyleri gösterip, onlara götüren bir Babaydı (a.s.m.)…