Ebu Leheb Kimdir ?

By | 23 Nisan 2014

Ebu Leheb kimdir

Ebu Leheb kimdir ile ilgili Ayet: ” Ebû Leheb’in iki eli kurusun, kurudu da! Malt da kazandıkla­rı da kendisine bir yarar sağlamadı. Şiddetli bir ateşe girecek. Eşi de odun hamalı (ve) boynuna bir ip (bağlanmış) olarak.”(Tebbet; 1,4)

Ebu Leheb kimdir ile ilgili  Hadis: “En yakın aşiretine onlardan ihlâs sahibi topluluğa da, (dine davet etmek sureti ile) âkıbeti bildir.” (Şûra Sûresi) âyet-i kerîmesi nazil olunca, Peygamber (sav) kalkıp Safâ’ya çıktı ve: “Geliniz, mühim bir me­sele vardır!” diye halkı çağırdı. Gelip toplandılar. Allah’ın Resulü: “Ne dersiniz, şu dağın dibinden bir at çıkacak desem beni tasdik eder misi­niz?” diye sordu, insanlar hepsi bir ağızdan: “Senin yalan söylediğine rastlamış değiliz” diye karşılıkta bulundular.

Peygamberimiz (sav): “Şu halde şiddetli bir azab ile karşı karşıya bu­lunduğunuzu size haber veriyorum” dedi.

İçlerinden Ebû Leheb: “Kuruyup helak olaydın, yuh sana!.. Bunun için mi bizi buraya topladın?” dedi. İşte bunun üzerine Tebbet Suresi nazil oldu. (İbn Abbas’tan Sahih-i Müslim, 307)

Ebu Leheb kimdir ile ilgili Hikâye:

Ebû Leheb‘in Azabı

Peygamberimizin amcası, fakat düşmanlarından olan Ebû Leheb iman etmeden ölmüştü. Onu, yakınlarından birisi rüyasında gördü. Ve ona na­sıl azap edildiğini sordu. Ebû Leheb, Resûlullah’a (sav) iman etmemesi yü­zünden çok büyük azap gördüğünü söyleyip başına gelenleri şöyle anlattı:

“Yazıklar olsun bana! O’na iman edip dünya ve ahir ette kurtulacağım yerde, iman etmedim ve dünyada da ahirette de perişan oldum. Yalnız ba­na haftada üç gün hususî muamele oluyor. O da Muhammed doğduğu za­man cariyem gelip bana O’nun doğumunu müjdelemişti, ben de memnun olarak onu azat etmiştim, işte onun için o gece azap hafifliyor. Bir de Pa­zartesi olunca iki parmağımın arasından serin su akar, ben de onu emer ra­hatlarım. Bunun sebebi ise Muhammed doğduğu zaman ben cariyeme git O’na meme ver demiştim, ondan dolayı haftada bir gün bana su veriliyor.”