Nikah ile İlgili Sorular – 6

By | 1 Ekim 2014

nikah-ile-ilgili-sorular1.Sıhriyet sebebi ile haramlık, dokunmak ve öpmek sebebi ile de sabit olur mu?

Sıhriyet sebebi ile haramlık, cima yapmak sebebi ile sabit olduğu gibi; şehvetle dokunmak, öpmek ve şehvetle ferce bakmak sureti ile de sabit olur.

2.Müslüman bir erkeğin ehl-i kitap kadınlarla nikahı caiz midir?

Müslüman bir erkeğin, müşrik veya mecûsi olan bir kadınla nikahı caiz değildir. Ancak, Müslüman bir erkeğin ehl-i kitap (Hıristiyan veya Yahudi) olan bir kadınla nikahı caizdir.

Semâvî bir dine inananların hepsi, ehl-i kitaptırlar. Bunların kadınlarını nikahlamak caizdir ve kestikleri yenir.

3. Kocası, kitabî olan karısını gusül için zorlayabilir mi?

Kocası, kitabî olan karısını; hayız, nifas veya cenabetlik guslünü yapması için zorlayamaz.

4. Bir müslümanın nikahladığı kadın din değiştirirse durum ne olur?

Bir Müslüman erkeğin nikahladığı kitabî kadın, dinini değiştirip, mecûsi, müşrik veya münkir biri olsa aralarındaki nikah bozulur (fesh olur). Ancak, Yahudi iken, hırıstiyan veya hırıstiyan iken yahudi olmasından dolayı nikahları fesh olmaz.

5. Müslüman bir kadın, kitabî olan bir erkekle evlenebilir mi?

Müslüman bir kadın, müşrik veya kitabî olan bir erkekle evlenemez. Nikahları caiz değildir.