Nikah ile İlgili Sorular – 3

By | 1 Ekim 2014

nikah-ile-ilgili-sorular1.Sağır kimselerin şahitliği ile kıyılan nikah sahih midir?

Sahih değildir.

2. Uzakta bulunanlar mektup ile nikah akdedebilirler mi?

Uzakta bulunanlar, mektup ile nikah akdedebilirler. Ancak bu durumda şahitlerin mektupta yazılanlara muttali olmaları şarttır. Veya bunu işitmeleri şarttır.

3. Nikahın hükümleri (sonucunda oluşan hükümler) nelerdir?

Nikahın sahih bir şekilde akdedildiği andan itibaren:

1. Şeran müsade cihetiyle, iki tarafın birbirlerinden faydalanmaları,
2. Erkek; kadını, açık-saçık çıkmaktan men etme hakkına sahiptir,
3. Mehir, nafaka ve giyim erkeğin üzerine farz olur.
4. Sıhriyyet sebebi ile meydana gelen akrabanın bir kısmı ile nikahlanmaları haram olur.
5. İki taraf birbirine varis olur.
6. Kadın, yatağına davet ettiği zaman kocasına itaat etmelidir. Mazereti olmaksızın itaat etmediği zaman onu tedip etmeye selahiyetli olur.