Allah’ın Fazlı

By | 28 Ocak 2014

allah'ın fazlı

Allah’ın Fazlı İle İlgili Ayet

“Ey iman edenler, şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, (bilsin ki) gerçekten o (şeytan) çirkin utanmazlıkları ve kötülüğü emreder. Eğer Allah’ın üzerinizde fazlı ve Rahmeti olmasay­dı, sizden hiçbiri ebedi olarak temize çıkamazdı. Ancak Allah, dilediğini temize çıkarır. Allah, işitendir, bilendir.”(Nur; 21)

Allah’ın Fazlı İle İlgili Hadis: Hazret-i Resûlullah (sav), dâima tebessüm eden parlak bir simâya sahip Hz. Osman’a, “Allah’ın fazlı olan Cennete rağbet et. Ben, sa­na ve bütün insanlara hidâyet rehberi olarak gönderildim!” dedi.(İbni Sa’d, Tabakât: 3/55)

Allah’ın Fazlı İle İlgili Hikâye:

Allah’ın Fazlı ve Rahmeti

Zeyd İbn Hâlid (ra) anlatıyor: “Resûlullah (sav) Hudeybiye’de, bize, geceleyin yağan yağmurun peşinden sabah namazı kıldırmıştı. Namazı bitince cemaatin önüne geçti ve: “Rabbiniz ne dedi biliyor musunuz?” bu­yurdu. Cemaat: “Allah ve Resûlü bilir!” dediler.

“Allahu Teâlâ Hazretleri: ‘Kullarımdan bir kısmı bana mü’min, bir kıs­mı da kâfir olarak sabahladı. ‘Allah fazlı ve rahmetiyle bize yağmur yağ­dırdı” diyen bana mü’min, yıldızları da inkâr edici olarak sabahladı. Kim de: ‘Falanca falanca yıldız sayesinde bize yağmur yağdırıldı’ dediyse o da bana kâfir, yıldıza mü’min olarak sabaha erdi’ dedi!’ buyurdular.”