Nasihat

By | 21 Mart 2014

nasihat

Ayet: “İşte Allah’ın hidayet verdikleri bunlardır; öyleyse sen de onların bu hidayetlerine uy. De ki: ‘Ben bunun için sizden bir ücret istemiyorum. O (Kur’ân), âlemlere bir nasihat ve hatırlatmadan başkası değildir.” (En’am; 90)

Hadis: “İnsana nasihat olarak ölüm yeter.” (Beyhaki)

Hikâye: Mevlana’nın Nasihati

Mevlana’nın meşhur yedi nasihati şöyledir:

“Cömertlikte ve yardım etmede akarsu gibi ol!

Şefkat ve merhamette güneş gibi ol!

Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol!

Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol!

Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol!

Hoş görürlülükte deniz gibi ol!

Ya olduğun gibi görün Ya göründüğün gibi ol!”