Rüyâda Hz. Osman (r.a.) görmek

By | 21 Mart 2014

Rüyâda Hz. Osman (r.a.) görmek

 

  • Rüyâda Hz. Osman (r.a.) görmek onun (rüyâ sahibinin) çok hayalı (utangaç) ve edebli (terbiyeli) tabiriyle yorumlanır.
  • Rüyâda Hz. Osman (r.a.) görmek ayrıca  çok Kur’ân okuyan ve cömert, iyilik se­ver bir kimse olduğuna işârettir demişlerdir.
  •  Bazı yorumcular ise Rüyâda Hz. Osman (r.a.) görmek için ı ortaya çıkacak bir fitneye (karı­şıklığa) ve kan dökülmesine işâret eder yorumunu yapmışlardır.Çünkü âsiler Hz.Osman (r.a.)’ın kanını dökmüşler (onu öldürmüşlerdir şek­linde yorumlamışlardır.