Namazı Terk Etme

By | 4 Aralık 2014

Bağda - Bahçede -NamazCâbir b. Abdullah (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:

“Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in şöyle buyurduğunu işittim:

Kişi ile şirk ve küfrün arasında (sadece) namazı terk etmek vardır.”
(Ebu Dâvud, Sünnet 14 (4678); Tirmizî, 9 (2619, 2620); İbn Mâce, İkâmetu’s-Salat 77 (1078); Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/453. Ayrıca b.k.z: İbn Hibbân, Sahih, (1453)

Câbir b. Abdullah (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:

Küfür ile iman arasında, namazı terk etmek vardır.”

(Tirmizî, İman 9 (2618)