Namazı Doğru Kılmanın Önemi Nedir ?

By | 9 Haziran 2014

kuran

Namazı doğru kılmanın önemi nedirNamazı doğru kılmanın önemi nedir sorusunu açıklayıcı Ayet şu şekildedir :

“Vay o namaz kılanların haline ki, kıldıkları namazdan gafildirler.” (Maun; 4-5)

Namazı doğru kılmanın önemi nedir sorusuyla ilgili Hadisi Şerif’ te şu şekilde rivayet edilmiştir ;

“Birinizin kapısının önünden bir nehir aksa, kişi günde beş kez o suda yıkansa, kirinden eser kalır mı, ne dersiniz?”

“Hayır, tertemiz olur.”

“İşte beş vakit namaz da böyledir. Allah o namazlar sayesinde bütün hataları siler.” (Ebû Hureyre’den Buhâri)

Namazı doğru kılmanın önemi nedir sorusunu son olarak dini bir Hikâye ile açıklayalım:

Güzel Namaz

Hâtem-i Zâhid (ks) Hazretleri Asım İbn Yûsuf Hazretleri’nin yanına geldi­ğinde Âsim (ks) sordu: “Ey Hâtem namaz kılmayı güzel becerebiliyor musun?”

O da “Evet” deyince, Âsim (ks): “Peki, nasıl kılıyorsun?” diye sordu. Hâtem-i Zâhid anlattı: “Namaz vakti yaklaştığında abdestimi sünnet üzere tazeliyorum ve namaz kılacağım yere dikiliyorum. Tâ ki her uzvum yerleşi­yor. Sonra Kâbe’yi iki kaşınım arasında, Makâm-ı İbrahimi göğsümün hiza­sında, Allahu Teâlâ’yı mekândan münezzeh (pâk ve uzak) olduğu halde ba­şımda hâzır ve kalbimdeki her şeyi bilir halde görüyorum. Sanki ayağım sı­rat köprüsünün üzerinde; cennet sağımda, cehennem solumda, ölüm mele­ğini de arkamda hissediyorum ve kılacağım namazın son namazım olduğu­nu düşünüyorum. Sonra ihsan ile (Mevlâ’yı görür gibi) iftitah tekbirini alı­yorum, tefekkürle okuyorum, tevâzû ile rükûa eğiliyorum, tazarrû ile secde­ye kapanıyorum. Sonra tamamıyla oturuyor, ümitle teşehhüdde bulunuyor ve sünnet üzere selâm veriyorum. Sonra da o namazı ihlâsa teslim ediyor, korkuyla ümit arasında kalkıyorum ve bu hâl üzere sabra devam ediyorum.”

Bunu duyan Âsim Hazretleri: “Ey Hâtem! Senin namazın böyle mi?” diye sordu. O da: “Evet otuz senedir böyle namaz kılıyorum!” deyince Asım Hazretleri ağlayarak şunları söyledi: “Ben daha bu zamana kadar hiç böyle bir namaz kılamadım!”